HF-Fundamentet

Skræddersyet HF-uddannelse til unge med angst

Foto: Fundamentet

Bevillingsmodtager: Fundamentet i Aarhus
Periode: 2020-2024
Beløb: 8.379.000 kr.
Anden støtte: HF og VUC i Aarhus 8.521.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Den sociale forening Fundamentet i Aarhus støtter sårbare unge, der har svært ved at mestre livet. Sammen med den lokale HF og VUC ønsker Fundamentet at udvikle et særligt uddannelsesforløb til unge med angst.

I projektet kombineres undervisning med psykosocial støtte til 72 unge, der hen over tre år skal gennemføre en HF-uddannelse. Uddannelsen foregår i små hold, og de unge kan følge undervisningen simultant via video, hvis de ikke har mod på at gå udenfor. De unge får behandling, lektiehjælp og mentorstøtte hos Fundamentet og skal gradvist sluses ind i normalklasser. Målet er, at 75 % af dem bliver mere robuste og gennemfører uddannelsen, mens 80 % et år efter dimission skal være i videre uddannelse eller job.

Donationen sikrer sociale aktiviteter, supervision af frivillige, projektledelse, evaluering, videoudstyr, formidling og kompetenceudvikling af 15 undervisere og 52 frivillige studiementorer.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ