HOME-START

Støtte til udsatte familier i Tønder Kommune

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: HOME-START Familiekontakt
Periode: 2019-2021
Beløb: 3.676.000 kr.
Støtte fra anden side: Tønder Kommune 850.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Foreningen Home-Start vil åbne en lokalafdeling i Tønder Kommune og tilbyde en forebyggende indsats til pressede og socialt udsatte børnefamilier. Metoden bygger på, at en frivillig aflaster familierne i eget hjem to timer om ugen i en periode op til et år.

Hjælpen er en venskabelig støtte, der tager udgangspunkt i familiens behov og kan angå alt fra praktisk hjælp og børnepasning til netværksopbygning. Målet er, at 75 familier modtager hjælp i projektperioden. Indsatsen har dokumenteret effekt på trivsel, forældrekompetencer, psykisk velbefindende og børns adfærdsproblemer. Som noget nyt evalueres, om støtten også har betydning for forældrenes evne til at klare job og uddannelse. Det er desuden et mål at videreudvikle foreningens forretningsmodel på landsplan.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ