Region Sjælland

IPS-metoden rulles ud i 14 kommuner

Foto fra indsatsen ”IPS Vestsjælland”, 2016-2020, som nu videreudvikles.

Bevillingsmodtager: Region Sjælland
Periode: 2020-2024
Beløb: 4.474.000 kr.
Egenfinansiering: 1.500.000 kr.
Anden støtte: 14 kommuner 19.000.000 kr., Region Sjælland, Psykiatri 826.575 kr., Professionshøjskolen Absalon 314.650 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Psykiatrien i Region Sjælland, Slagelse, Holbæk og Kalundborg Kommune har i perioden 2016-2020 gennemført projekt ”IPS Vestsjælland” med støtte fra Fonden. Målgruppen var arbejdsløse med psykiatriske diagnoser, og 51 % kom i arbejde eller i uddannelse ved afslutningen af forløbet. Nu ønsker 13 kommuner i Region Sjælland at videreudvikle indsatsen og sætte den i drift sammen med den regionale psykiatri.

I løbet af det treårige projekt vil minimum 960 borgere blive indskrevet, mens Professionshøjskolen Absalon vil udvikle en diplomuddannelse i IPS-metoden. De tre erfarne kommuner har udviklet lokalt tilpassede modeller og vil få en særlig opgave som rollemodeller for de nye. Partnerskabet vil bl.a. uddanne 20 medarbejdere, iværksætte netværksaktiviteter, samarbejde med erhvervsliv og civilsamfund foruden at videreudvikle og evaluere.

I projektet deltager Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Roskilde, Ringsted, Faxe, Solrød, Stevns, Køge, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund og Næstved Kommune.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ