IPS Vestsjælland

Koordineret indsats får psykisk syge i beskæftigelse

Foto: jobmeddiagnose.dk

Bevillingsmodtager: IPS Vestsjælland
Periode: 2017-2019
Beløb: 1.678.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Den evidensbaserede metode ’IPS – Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte’ gør borgere med svær psykisk sygdom i stand til at klare job eller uddannelse, også selvom de ikke er helt raske endnu. I et nyt samarbejde har Slagelse, Holbæk og Kalundborg Kommuner sammen med Psykiatrien Vest implementeret metoden. IPS-metoden har vist sig at øge jobsandsynligheden markant, og metoden forankres som en fast del af kommunerne og psykiatriens indsats for borgere med psykiske lidelser.

Læs artikel om projektet
Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ