Boost til psykisk syge

Slagelse, Kalundborg og Holbæk får svært psykisk syge i job og uddannelse med veldokumenteret metode

Den enkelte borgers ønsker, evner og behov er udgangspunkt for indsatsen, hvor IPS-konsulenten fungerer som mentor og vejleder og bygger bro til virksomheder og psykiatrien. Foto: IPS Vestsjælland

Mange psykisk syge både kan og vil arbejde. Alligevel er det på landsplan kun hver tredje, der er i job. Og det er synd for den enkelte – og for samfundsøkonomien. Derfor har Slagelse, Kalundborg og Holbæk Kommuner i samarbejde med Psykiatrien Vest gennemført projekt ’IPS – individuelt planlagt job og uddannelse med støtte’. Det viser sig at være win-win for alle. 

Tilfredshed hele vejen rundt
En af vinderne er Amanda Pedersen, der har paranoid skizofreni og har haft ”alle symptomer i bogen”. Med støtte fra sin IPS-konsulent turde hun springe ud i en gammel drøm om at blive receptionist og var i praktik hos Comwell i Roskilde, før hun nu er godt i gang med en uddannelse som receptionist.

Amanda tog med en praktik på Comwell det første skridt mod at blive receptionist. Foto: jobmeddiagnose.dk

På jobmeddiagnose.dk ser vi Amanda på job og i samtale med sin tidligere arbejdsgiver, der også er godt tilfreds. Hun fortæller, at Amanda både ville og kunne arbejde og fremhæver det gode samarbejde med IPS-konsulenten. For hvordan integrerer man en psykisk syg på en arbejdsplads? Det gør man bl.a. ved, at konsulenten matcher så godt som muligt – og ”bruger tid på at gøre det rigtigt”, som det lyder fra en IPS-konsulent i partnerskabet IPS Vestsjælland. Arbejdspladsen, tilføjer han, får en medarbejder, der er ”100 % loyal”. Og det er ”altid en god forretning”.

Et fælles blik og tæt kontakt
Amanda fik hjælp til at mestre sit liv og få en uddannelse. Formålet med projekt ”IPS – individuelt planlagt job og uddannelse med støtte” var netop også at hjælpe svært psykisk syge som hende i job eller uddannelse via den evidensbaserede metode IPS. Metoden bygger på en udvidet ’place then train’-tilgang, hvor særligt uddannede IPS-konsulenter yder tidsubegrænset og individuel støtte til psykisk syge på arbejdspladsen, mens de er i behandling i psykiatrien. Både for at få dem hurtigt ind på arbejdsmarkedet og for at støtte dem i ansættelsen. Udgangspunktet er borgerens ønsker, evner og behov, og IPS-konsulenten er helt central som mentor og vejleder for den enkelte og som brobygger til virksomheder og psykiatrien. Vejen går ofte via praktikker, men hver praktik er skabt i en matchning med virksomheden, hvor ordinær ansættelse fra start er det fælles mål.

Samarbejde og opbakning på tværs af distriktspsykiatri, region og kommune har givet gode resultater i projektet. Foto: IPS Vestsjælland

At IPS Vestsjælland tre år efter kick-off i maj 2017 viser flotte resultater skyldes i høj grad det tværgående samarbejde, fokuseret organisering, engagerede medarbejdere og ledelsesmæssig opbakning på tværs af distriktspsykiatri, region og kommune. Det har givet et fælles team og en fælles beslutningstagen, ligesom det har givet IPS-konsulenterne kolleger at sparre med, et større netværk af virksomheder og en aktiv rolle ved konferencer og behandlingsmøder i psykiatrien.

’Job First’ virker
Og det virker. I alt er 168 borgere blevet henvist til indsatsen, og 57,7 % af dem er kommet i ordinære jobs eller i uddannelse undervejs. 105 har været i praktik – en gængs praksis, som også har været anvendt i Vestsjælland. I januar 2020 havde 62 borgere gennemført forløbet, og 51,6 % af dem er efterfølgende i job eller uddannelse. 44 % kan forsørge sig selv, mens lidt over halvdelen, 56 %, arbejder deltid og får supplerende offentlig støtte.

Indsatsen har allerede vist sig at være billigere og bedre end standardindsatsen. 13 % flere er i beskæftigelse, og den offentlige besparelse er på 12 mio. kr. 106 borgere er fortsat i forløb.

Med et mål om at øge jobmulighederne for udsatte voksne og støtte dem i at mestre eget liv ud fra deres egne evner falder projektet naturligt ind under Fondens fokusområde ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’.

Hør Amanda, arbejdsgiveren og IPS-konsulenten fortælle mere om deres erfaringer her: Jobmeddiagnose

FAKTA

PROJEKT: IPS – individuel planlagt job og uddannelse med støtte
ORGANISATION: Slagelse Kommune på vegne af IPS Vestsjælland
OMFANG: 168 psykisk syge borgere
PERIODE: 2017-2020
STØTTE: 1.678.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 5 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 500.000 kr.
SE MERE: Evaluering af projektet

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ