Jammerbugt Kommune

Gode relationer og tværgående indsats skal gøre familier selvhjulpne

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: Jammerbugt Kommune
Periode: 2018-2021
Beløb: 10.644.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Jammerbugt Kommune har mange udsatte familier, som har svært ved at klare sig selv og hjælpe børnene godt på vej. Projektet ”Nye veje til at bryde den negative sociale arv” skal sikre en bedre, mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til de udsatte familier, så de i højere grad bliver bæredygtige. Indsatsen omfatter 45 familier, som alle skal opleve væsentlige, målbare fremskridt. Mindst 10 familier skal få det så meget bedre, at børnesagen lukkes, og at den ene eller begge forældre er kommet i arbejde.

For at sikre den bedste støtte til familierne etableres en række tværgående familieteams. Familiens kontaktperson udvælges på baggrund af familiens egne ønsker og behøver ikke nødvendigvis være en medarbejder fra kommunen, men kan i stedet være fra den lokale idrætsforening eller en socialøkonomisk virksomhed. Ved at sætte relationen i fokus er målet at skabe en tryghed, som skal give familierne et bedre afsæt til at bryde det negative mønster og blive selvhjulpne. Indsatsen evalueres af Aalborg Universitet. Hvis den viser gode resultater, vil den blive videreført efter projektperiodens afslutning.

Læs slutevaluering
Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ