Komiteen for Sundhedsoplysning

Unge har lært at tackle angst og depression

Foto: Agnete Schlichtkrull / Komiteen for Sundhedsoplysning

Bevillingsmodtager: Komiteen for Sundhedsoplysning
Periode: 2016-2019
Beløb: 8.316.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge

Psykisk mistrivsel er et stort og voksende problem blandt unge. Med projekt ’LÆR AT TACKLE angst og depression’ ville Komiteen for Sundhedsoplysning undersøge, om peer-to-peer-baserede mestringskurser kunne styrke unges psykiske helbred og ruste dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller passe et job. Den første halvdel af en evaluering fra Statens Institut for Folkesundhed viste gode effekter, blandt andet sås: Andelen med høj angst faldt med 14 %, for svær depression var tallet 24 %.

Anden og afsluttende del af evalueringen er nu kommet. Målet var her at undersøge, om det dokumenterede mentale løft, de unge kursister har oplevet, også fører til, at de klarer job og uddannelse bedre, hvis vi kigger på registerdata. Evalueringen bekræfter, at kurset gør en signifikant forskel:

  • 16 % af de kursister, som var ledige ved baseline, er kommet i uddannelse mod det halve i kontrolgruppen.
  • 8 % i begge grupper er kommet i arbejde. Der er lidt færre af kursisterne end kontrolgruppen, som stadig var ledige efter 8 måneder.
  • 27 % af kursister, som var i arbejde ved baseline, er overgået til uddannelse mod 18 % i kontrolgruppen.

Overordnet peger analyserne på, at kurset har virket forskelligt på forskellige grupper af unge. Især de mere sårbare unge har haft gavn af kurset, hvad angår uddannelse og arbejde. For unge, der var i uddannelse ved baseline, er resultaterne uklare, da de kan være mere velfungerende og jf. evaluator muligvis ikke er sammenlignelige med kontrolgruppen.

Indsatsen består af kursusforløb, hvor de unge får værktøjer til at håndtere psykiske symptomer og lærer advarselssignalerne at kende. Underviserne er frivillige, som har personlig erfaring med psykisk sårbarhed. Projektet omfattede 1.329 unge i alderen 16-25 år, og kurset er udbredt til 42 kommuner, herunder en onlineversion, der bruges under COVID-19.

Læs artikel om projektet
Se 1. del af evalueringen af projektet
Se 2. del af evalueringen af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ