Komiteen for Sundhedsoplysning

Lær at tackle – uddannelse og hverdag

Foto: Agnete Schlichtkrull / Komiteen for Sundhedsoplysning

Bevillingsmodtager: Komiteen for Sundhedsoplysning
Periode: 2021-2025
Beløb: 19.561.000 kr.
Egenfinansiering: 1.683.915 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Den almennyttige nonprofit-forening Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder allerede mestringsindsatsen ‘Lær at tackle’ til mennesker med angst, depression, kronisk eller langvarig sygdom samt pårørende.

Nu udbygges ‘Lær at tackle’, så den målrettes og understøtter to specifikke grupper: Dels unge, der grundet stress, angst og/eller depression har problemer med at gennemføre deres uddannelse. Dels udsatte kontanthjælpsmodtagere, hvis psykiske udfordringer er en barriere for beskæftigelse.

Under titlen ‘Godt igennem uddannelse’ giver kurset de unge værktøjer til at håndtere psykiske problemer. Målet er, at deres trivsel øges markant, samt at de opnår samme gennemførelsesgrad som de øvrige elever på ungdomsuddannelserne. Undervisningen varetages af frivillige instruktører. Indsatsen afprøves på seks uddannelsesinstitutioner, hvorefter det rulles ud på 25.

Den onlinebaserede indsats ‘Tag styring over din hverdag’ er målrettet udsatte kontanthjælpsmodtagere, som igennem projektperioden skal opnå signifikant øget tillid til egen handleevne (self-efficacy), hvilket dokumenteret øger deres chancer for at komme i beskæftigelse. Indsatsen afprøves i 10 kommuner, hvorefter den udbredes til yderligere 25 kommuner.

Effektive indsatser til begge målgrupper er påkrævet. Er resultaterne som ventet, tilbydes indsatserne fremover kommunerne på abonnementsbasis, en model, som Komiteen i forvejen har succes med.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ