Hedensted Kommune

Løn som motivation for udsatte unge

Dansk Retursystems fabrik er en af de virksomheder, som deltager i projektet. Foto: Ty Stange

Bevillingsmodtager:
Hedensted Kommune
Projekt: LønMotiverende Indsats
Periode: 2019-2021
Beløb: 3.087.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
Egenfinansiering: 4.672.381 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Hedensted Kommune afprøvede i perioden 2019-2021 en beskæftigelsesindsats for 30 socialt udsatte unge. I det toårige projekt ”LMI – LønMotiverende Indsats” testede parterne brugen af løntilskud til unge under 30 år, der har svært ved at mestre livet og håndtere job eller uddannelse. Normalt anvendes løntilskud ikke til denne gruppe af unge, men antagelsen var, at rigtig løn og reelle arbejdsopgaver ville skabe et forstærket incitament hos de unge.

Løntilskuddet blev kombineret med et intensiveret virksomhedssamarbejde, hvor virksomheden blev klædt på til at forstå de unges udfordringer, og hvor en medarbejder fik opgaven som mentor. I forløbet betalte virksomheden en stigende andel af den reelle løn fratrukket løntilskud. Målet var, at 90 % af de unge skulle fastansættes i virksomheden enten på fuld- eller deltid efter forløbet.

Virksomhederne, som deltog i beskæftigelsesindsatsen: J B T Maskinværksted, 4XH ApS, TIKA BASA, BRDR. PLAGBORG A/S, BJ Computers ApS, Tørring Auto A/S, R M SPÅNTAGNING A/S, NILAN A/S, HEVI Sugaring ApS, WHITEBOARD-NORDIC ApS, Uffes Ejendomsservice, Dansk Retursystem A/S, BORCHSMINDE, SuperBrugsen Juelsminde, Games N Gadgets, BYGTJEK A/S, TrÆls, Horsholm A/S, Chrisa bolig ApS.

Læs slutevalueringen her

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ