Metodecenteret

Fritidsjob er del af samlet indsats for hele familien

Bevillingsmodtager: Metodecenteret
Periode: 2019-2023
Beløb: 3.263.000 kr.
Egenfinansiering: 80.000 kr.
Støtte fra anden side: Hillerød Kommune 4.750.000 kr.
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Metodecentret har i samarbejde med Hillerød Kommune udviklet en ny type indsats, ”Bånd og Broer”, der kombinerer et intensivt arbejde i udsatte familier med en fritidsjobindsats for familiens unge. 80 unge og deres familier deltager i indsatsen, og projektet samarbejder med erhvervsnetværket C4, der skal bidrage til at skabe fritidsjobs.

Familieterapeuter og fritidsjobkonsulenter vil arbejde med familien ud fra den systemiske metode, hvor familiens og den unges netværk samt øvrige relevante fagpersoner bidrager til løsningen. Målet er, at mindst 80 % af de unge gennemfører folkeskolens afgangsprøve, at flertallet af denne gruppe påbegynder en  ungdomsuddannelse, og at 70 % af de unge får og fastholder et fritidsjob. Metodecentret har etableret et kommunalt spredningsnetværk, så ”Bånd og Broer” kan udbredes til flere kommuner, hvis metoden er virksom.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ