”Minding the Baby”

Nybagte familier skal styrkes med metoden ”Minding the Baby”

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: Metodecentret, Center for Innovation & Metodeudvikling
Periode: 2018-2024
Beløb: 17.698.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

En barndom i social udsathed kan gøre det ekstra svært, når man selv bliver forælder. I værste fald vil barnet få varige skader, og anbringelse kan være nødvendig. En tidlig indsats kan dog medvirke til at bryde den negative sociale arv, og amerikanske forskere har udviklet metoden “Minding the Baby”, som har vist sig at være en effektiv hjælp til sårbare familier. Den skal nu i et seksårigt projekt tilpasses og afprøves i en dansk kontekst, hvor der bl.a. er mere opmærksomhed over for faderens rolle.

Metoden sætter fokus på at styrke sårbare, nybagte forældres ’mentaliseringsevner’. Det indebærer, at en sundhedsplejerske og en familiebehandler gennem to år arbejder intenst med forældrenes evne til at sætte sig ind i deres barns adfærd og forholde sig refleksivt til deres egne reaktioner. Det skal skabe en øget selvbevidsthed, bedre regulering af følelser og en tryg relation mellem forældre og børn.

Indsatsen involverer 169 småbørnsfamilier og gennemføres i et samarbejde mellem Metodecentret, Yale University, VIVE og de syv kommuner Aarhus, Frederikshavn, Ringkøbing-Skjern, Billund, Herning, Silkeborg og Næstved. Hvis indsatsen viser signifikante resultater, vil den efterfølgende blive forankret i samtlige syv kommuner.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ