Middelfart Produktionsskole

Nye fysiske rammer styrker elevernes sundhed.

Undervisningskøkkenet på Middelfart Produktionsskole. Foto: CREO Arkitekter

Bevillingsmodtager: Middelfart Produktionsskole
Periode: 2016-2018
Beløb: 10.000.000 kr.
Egenfinansiering: 5.200.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Middelfart Produktionsskole har strategisk fokus på at styrke elevernes sundhed. Skolen skal hjælpe dem med at mestre livet og finde vej mod job og uddannelse, og det gør sund levevis til et naturligt mål. Interessen er stor, så skolen har savnet plads og fysiske rammer, der understøtter metoden.

Den A.P. Møllerske Støttefond har bidraget med midler til ny spisesal, produktions- og undervisningskøkken og undervisningslokale samt renovering af eksisterende bygninger. Resultatet er et mærkbart bedre miljø, som fremmer elevernes trivsel og åbner mulighed for, at de kan udvikle sig personligt og fagligt.

Læs mere i projektrapporten

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ