Platform – springbræt til uddannelse og job

Springbræt til uddannelse og job

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: Frederikshavn Kommune
Projekt: Platform – springbræt til uddannelse og job
Periode: 2018-2021
Beløb: 4.625.000 kr.
Egenfinansiering: 1.520.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Flere end 200 unge i Frederikshavn Kommune kæmper med psykisk sårbarhed, misbrug og manglende evne til at klare et job eller en uddannelse. De eksisterende muligheder for hjælp er utilstrækkelige, og de unge har ofte givet op.

Med en håndholdt, individuel og fleksibel indsats har Frederikshavn Kommunes kommunale ungeindsats i samarbejde med VUC Nordjylland søgt at hjælpe unge til uddannelse, job eller til en nødvendig anden indsats. Målgruppen har været aktivitetsparate unge i alderen 18-30 år, der ikke i forvejen var en brugbar kontakt til. De unge har været udfordret af mange forskellige ting – lige fra psykiatriske lidelser til misbrug, kriminalitet og i flere tilfælde en kombination.

Pilotprojektets formål var at udvikle et 52-ugers forløb, der omfattede psykologsamtaler, misbrugsbehandling, udvidet mentorstøtte, ngo’er, styrket virksomhedsindsats og kurser i dansk, matematik og samfundsfag.
Målet var, at 40 % af de unge begyndte en uddannelse og 30 % kom i arbejde. For de øvrige unge var målet at få stabiliseret deres kaotiske liv og lave langsigtede realiserbare planer.

Erfaringerne fra projekt Platform vil blive brugt fremadrettet til at hjælpe flere udfordrede unge videre i livet og for de flestes vedkommende til at blive en aktiv del af arbejdsstyrken.

Læs slutevaluering her

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ