Råt & Godt

Snedkerarbejde styrker udsatte

Foto: Råt & Godt

Bevillingsmodtager: Den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt, Aalborg
Periode: 2020-2022
Beløb: 1.684.000 kr.
Egenfinansiering: 3.375.519 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt ønsker at udvikle en ny produktlinje med unikke børnemøbler lavet af genbrugsmaterialer. Linjen skal indgå som en del af Råt&Godts beskæftigelsesrettede forløb til udsatte kontanthjælpsmodtagere i alderen 18-30 år.

Hen over to år skal en møbelsnedker og en tømrer skabe skræddersyede møbler i samarbejde med 10 udsatte unge fordelt på to hold. De unge tilknyttes samtidig en fast kontaktperson og får helhedsorienteret støtte. Målet er, at mindst 80 % af de unge kommer i job og fastholder det i minimum fire måneder. Samtidig skal de opnå styrkede evner til at håndtere barrierer og anerkende egne ressourcer.

Råt&Godt har etableret samarbejde med bl.a. Højer Møbler, IKEA, Hustømrerne og Build17 samt flere erhvervsuddannelser. Yderligere to partnerskaber skal opbygges i projektet. Donationen sikrer aflønning af en møbelsnedker og en tømrer i 24 måneder samt evaluering.

Læs slutrapport 

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ