Randers Krisecenter

Ny gårdhave er et frirum for voldsramte kvinder og børn

Foto: Randers Krisecenter

Bevillingsmodtager: Randers Krisecenter
Periode: 2017
Beløb: 1.750.000 kr.
Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

Randers Krisecenter tilbyder voldsramte kvinder og børn et sikkert bosted, hvor de kan få krisehjælp og støtte til at løsrive sig fra livet med vold. Særligt arbejder krisecentret med sansestimulering, der skal få nervesystemet til at fungere normalt igen, og krisecentret har derfor ombygget sin gårdhave, så den indgår i den faglige indsats. Gårdhaven er nu indrettet, så den udgør et beroligende, trygt og stimulerende udendørsareal med plads til afslapning, leg og fællesaktiviteter, ligesom der er kommet en overgangszone mellem ude og inde.

Socialt Udviklingscenter SUS har evalueret projektet med inspiration fra metoden Most Significant Change (MSC) og systematisk indsamlet fortællinger om de forandringer, den nye have har skabt. Evalueringen viser, at haven tjener det ønskede formål og understøtter krisecenterets socialfaglige arbejde. Der er skabt et frirum, hvor det er muligt for beboerne at finde ro fra deres vanskelige livssituation. Gårdhaven stimulerer og udvikler børnenes fantasi, og det kan bl.a. ses, at der leges længere lege. Der er som en uventet sidegevinst opstået nye muligheder for fællesskab på tværs af familierne i krisecenteret.

Læs artikel om projektet
Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ