Red Barnet & Meyers Madhus

Projekt “Måltid, Fritid, Fremtid” vil skabe fritidsjob og praktikpladser til udsatte unge

Bevillingsmodtager: Red Barnet i partnerskab med Meyers Madhus
Periode: 2020-2022
Beløb: 5.950.000 kr.
Egenfinansiering: 757.929 kr.
Anden støtte: 176.432 kr., Odense og Aarhus Kommune
Fokusområde: Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri

Red Barnet og Meyers Madhus vil i samarbejde med Aarhus og Odense kommuner i en tre-årig periode afprøve en fritidsjobindsats for 100 udsatte unge mærket af psykiske diagnoser, svær skolevægring, manglende netværk eller begyndende kriminel adfærd. Målet er, at minimum 70 % af dem opnår et fritidsjob, bedre trivsel samt styrkede personlige og sociale kompetencer.

Meyers Madhus og ALDI stiller praktikpladser til rådighed. Kommunerne sikrer visitering af unge. De unge trænes i konkrete jobfunktioner og lærer om begreber i mad- og servicebranchen, hygiejne og kundekontakt. Forløbet inkluderer også to virksomhedsbesøg og et tre-fire ugers praktikophold. Forløb afsluttes med et kompetencebevis. De unge matches med en frivillig mentor fra Red Barnet, der skal hjælpe med ansøgninger og fastholdelse i fritidsjob samt brobygning til eventuel uddannelse. Mentoren støtter desuden forældrene i at støtte den unge i jobbet.

Viser det tre-årige pilotprojekt de forventede positive resultater, vil kommunerne forankre projektet i samarbejde med Red Barnets over 60 lokalafdelinger.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ