Region Midtjylland, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

IBBU – Indsats der integrerer behandling, uddannelse og beskæftigelse målrettet unge med depression, angst og stress

Bevillingsmodtager: Region Midtjylland, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
Periode: 2021-2024
Beløb: 7.350.000 kr.
Egenfinansiering: 727.569 kr.
Anden støtte: 3.952.710 kr., Herning, Randers, Skive og Syddjurs Kommune, samt 135.300 kr. fra DISCUS
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Landets jobcentre har stort behov for psykiatrisk støtte og psykologhjælp til udsatte unge, som kommunerne i dag har svært ved at hjælpe effektivt. Derfor igangsætter Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (KSR) i Region Midtjylland, Herning, Randers, Skive og Syddjurs Kommune det treårige projekt ”IBBU”, der flytter regionens psykiatri ud i jobcentrene og opbygger en ny indsatsmodel for at kombinere den psykiatriske og psykologiske behandling med den kommunale uddannelses- og beskæftigelsesindsats. Tilbud om efterværn bliver en del af projektet.

Nettomålgruppen er 300 unge i alderen 18-30 år med middelsvære psykiske lidelser som angst, depression eller stress. Med den nye indsats er målet, at de får det så meget bedre, at 116 af dem er i uddannelse ved projektafslutning, og at 84 unge kommer i job.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ