Røde Kors

Familieindsats styrker udsatte familiers mestringsevne

Foto: Peter Sørensen

Bevillingsmodtager: Røde Kors
Periode: 2017-2021
Beløb: 24.057.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Røde Kors’ projekt ‘Familien i Fokus’ har til formål at styrke udsatte familiers trivsel, livsmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen sætter bl.a. ind med ‘en-til-en-støtte’ ved at tilbyde 500 familier en frivillig netværksperson til at hjælpe med praktiske udfordringer. Desuden tilbydes 250 forældre en erhvervs- eller uddannelsesmentor, der kan hjælpe dem til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

I alt skal indsatsen nå 4.000 udsatte forældre og børn. Indsatsen er baseret på frivillige kræfter og vil efter den 5-årige projektperiode blive forankret i Røde Kors’ lokalafdelinger, hvor den blandt andet vil blive finansieret gennem indtægter fra lokale genbrugsbutikker. Projektet evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Midtvejsevalueringen konkluderer, at forældrene styrkes ”markant”, så familierne kommer tættere på bæredygtighed, og forældrene ”selv kan søge arbejde, selv er i stand til at afslutte studiet, selv kan organisere hverdagen med dagtilbud, skole, lektielæsning, indkøb osv. og samtidig have overskud til f.eks. at tage konflikter med børnene”.

Læs artikel om projektet
Læs slutrapport om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ