Settlementet

Beskæftigelsesrettede forløb for langtidsledige borgere

Foto: Settlementets projekt Sidegaden

Bevillingsmodtager: Settlementet på Vesterbro
Periode: 2017-2022
Beløb: 25.200.000 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Settlementet vil sammen med Københavns Kommune afprøve, om en længerevarende, håndholdt og helhedsorienteret indsats mere effektivt kan hjælpe langtidsledige borgere i job – også selvom de har mange andre problemer end ledighed. Indsatsen gør brug af både partnervirksomheder og Settlementets egne socialøkonomiske butikker, hvor de ledige får mulighed for at opbygge et kompetencesæt i deres eget tempo. Sideløbende får borgerne hjælp til deres øvrige udfordringer, såsom bolig- og gældsproblemer. Forløbene kan vare op til 12 måneder afhængigt af den enkeltes behov, og i alt 360 borgere indgår i projektet.

Indsatsen evalueres af VIVE, som bl.a. vil beregne det samfundsøkonomiske potentiale. Hvis indsatsen viser gode resultater, er det planen, at den bliver ført videre i kommunen trods merudgifterne på kort sigt.

Projektets resultater vil bl.a. blive formidlet i en metodehåndbog, som kan komme andre kommuner og sociale aktører til gavn.

Læs artikel om projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ