SIND Erhverv

Det rette match skal give deltidsjobs

Bevillingsmodtager: Landsforeningen SIND Erhverv
Periode: 2020-2023
Beløb: 5.246.000 kr.
Anden støtte: Norddjurs Kommune 341.667 kr., Silkeborg Kommune 341.667 kr., Defactum, Region Midtjylland 18.486 kr.
Fokusområde: Livsmestring, uddannelse og arbejde

Mange psykisk syge mennesker med varig nedsat arbejdsevne kan godt håndtere et fleksjob. Imidlertid har de ofte problemer med at finde arbejde, og landets kommuner har svært ved at hjælpe. SIND Erhverv har positive erfaringer med, at en ngo med særlig viden om målgruppen formidler kontakten mellem virksomhed og borger.

I samarbejde med Norddjurs og Silkeborg kommuner vil SIND Erhverv igangsætte et 3½-årigt projekt med 140 psykisk syge mennesker, der alle har nedsat arbejdsevne. Projekt ”Rampen til det gode arbejdsliv” bygger på opsøgende arbejde i det lokale erhvervsliv, skræddersyede indsatser, et stort fastholdelsesarbejde samt kurser og rådgivning til aktørerne.

SIND Erhverv tilbyder virksomhederne viden, hjælp og ”straks-handling”, hvis der opstår udfordringer. Målet er, at minimum 77 personer kommer i fleksjob, og realiseres målene, vil kommunerne sætte indsatsen i drift.

Læs artikel om projektet
Læs mere om SIND ERHVERV

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ