Skive-Viborg HF & VUC

Samaritter og brobygger holder unge fast på uddannelsesvejen

Foto: Skive-Viborg HF & VUC

Bevillingsmodtager: Skive-Viborg HF & VUC
Periode: 2016-2017
Beløb: 732.000 kr.
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Skive-Viborg HF & VUC ønskede i projekt ”Skybrud” at afprøve, om to nye ’uddannelsessamaritter’ og en ’brobygger’ kunne forebygge frafald og styrke kursisternes overgang til erhvervsuddannelse. Uddannelsessamaritterne følger de frafaldstruede kursister tæt og støtter dem i hverdagen – det kan bl.a. indebære hjælp til at møde op til timerne, samtaler og henvisning til relevante ressourcepersoner. Brobyggeren motiverer kursisterne til videre uddannelse og er bindeled til erhvervsuddannelserne.

Skive-Viborg HF & VUC vurderer, at kursisterne har fået en nemmere vej til erhvervsskolen, ligesom uddannelsessamaritterne har været en stor støtte og begrænset frafaldet. En evaluering fra VIA University College viser bl.a.:

  • 70,5 % vurderer, at hjælpen fra uddannelsessamaritterne har haft stor eller meget stor betydning for, at de kunne gennemføre AVU.
  • Brobyggeren har været i kontakt med 85 kursister, hvoraf 19 er gået i gang med en erhvervsuddannelse og 10 søger ind.

Forebyggelse af 15 frafald gør indsatsen økonomisk bæredygtig, og Skive-Viborg HF & VUC valgte at fortsætte med indsatsen året ud og efterfølgende skoleår efter projektets udløb.

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ