Sofie Rifbjerg Efterskole

Nye rammer skal give madglæde, sundhed og læring

Foto: Sofie Rifbjerg Efterskole

Bevillingsmodtager: Sofie Rifbjerg Efterskole
Periode: 2019-2022
Beløb: 15.474.000 kr.
Egenfinansiering: 5.000.000 kr.
Fokusområde: Socialt byggeri med målbar effekt

Sofie Rifbjerg Efterskole har årligt 92 elever, som har brug for særlig støtte. Hovedparten har haft vanskelige opvækstvilkår, mange lider af skolevægring, og eleverne har typisk diagnoser inden for autismespektrummet eller lavt kognitivt niveau. Skolen ønsker at forbedre de fysiske rammer, så de bedre understøtter den socialfaglige indsats.

Der er behov for en større ny- og ombygning, hvor skolen får et nyt spiseområde og en ny bevægelsessal, hvor begge dele tilpasses elevernes særlige behov. Der er solid dokumentation for, at ernæring og fysisk aktivitet har indflydelse på elevernes indlæring. Et velfungerende fysisk miljø skal samtidig øge trivslen og gøre eleverne mere åbne over for den sociale vejledning, skolen tilbyder. Effekterne af ombygningen vil blive målt, og resultaterne formidles til andre aktører på feltet.

Læs artikel om projektet

Læs evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ