Talentspejderne

Frivilligt båret mentorprogram krævede skarpere visitering

Foto: Pernille Bering

Bevillingsmodtager: Landsforeningen Talentspejderne
Periode: 2017-2019
Beløb: 1.684.000, heraf blev 287.000 kr. tilbageført til Fonden
Fokusområde: Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse

Landsforeningen Talentspejderne fik støtte til udvikling af et mentorprogram for unge i alderen 17-29 år, som ikke er parate til uddannelse på egen hånd. I projektet skulle 150 udsatte unge modtage helhedsorienteret støtte og matches med frivillige erhvervsmentorer på virksomheder. Mentoren var tænkt som en hjælp, så de unge ville få blik for deres talenter og blive i stand til at håndtere job eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet var, at 120 (80 %) skulle gennemføre forløbet og komme i job eller uddannelse. Resultatet blev, at 15 unge kom i job eller uddannelse, og at 10 forløb blev fuldført. I alt indgik 59 unge, idet 24 afbrød forløbet, og 25 stadig var i gang, da projektet blev evalueret. Projektet blev afsluttet før tid i maj 2019, idet unge, der var i forløb, dog fik mulighed for at afslutte det frem mod årets udgang.

Projektets evaluator, Cabi, vurderer, at indsatsen virker, men kun for nogle unge, og at der er brug for en langt skarpere visitering til projektet og derfor et bedre samarbejde med kommunerne. Den frivilligt bårne indsats fungerer kun, hvis der er et godt match, men mange af de unge har været for udsatte, og mentorerne har ikke kunnet håndtere så svære sociale problemer. Konklusionen er også, at måltallet på 80 % kan nås på længere sigt.

Se evaluering af projektet

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ