PMTO Teens

Bedre teenage-trivsel styrker hele familien

Foto: VIA University College

Bevillingsmodtager: Via University College
Periode: 2018-2023
Beløb: 4.084.000 kr.
Støtte fra anden side: De 7 kommuner 7.290.900 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

Det er en stor belastning for særligt udsatte familier, når teenagere har udadreagerende adfærd. Det går ud over de unges skolegang og fritidsaktiviteter, men også forældrenes kontakt til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

VIA University College vil tilbyde forældretræningsprogrammet PMTO (Parent Management Training Oregon) til udsatte familier med teenagere i mistrivsel, og det sker i partnerskab med København, Aarhus, Skive, Horsens, Hjørring, Aalborg og Vejen Kommune samt Center for ADHD. Programmet virker på yngre børn, hvor der er dokumenteret positiv effekt på forældrekompetencer og trivsel, ligesom især mødrene får mere overskud til job og uddannelse. Det skal nu videreudvikles til teenagefamilier.

I projektet vil 170 familier gennemgå et forløb, og 29 terapeuter bliver uddannet. I evalueringen er der særlig fokus på langtidseffekterne, herunder forældres uddannelse og job. Kommunerne vil efterfølgende udbyde PMTO Teens.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ