VIVE – Bedre læringsmiljøer

Bedre læringsmiljøer i udsatte familier

Foto: Colourbox

Bevillingsmodtager: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Periode: 2017-2021
Beløb: 6.342.000 kr.
Fokusområde: Udsatte familiers bæredygtighed

I et nyt forskningsprojekt undersøger VIVE og Københavns Universitet sammenhængen mellem familiers læringsmiljøer og børns kompetencer. Undersøgelsen kortlægger 1200 danske familiers læringsmiljøer og bygger på solide registerdata fra tre generationer. Internationale undersøgelser peger på, at overskud til dialog, lærende leg og positive forventninger til uddannelse har en god effekt, men der mangler viden om danske familiers læringsmiljøer.

Forskningsprojektet skaber vidensgrundlag for nye indsatser, der gør udsatte familier bedre i stand til at understøtte deres børns læring og dermed mindsker den sociale uligheds betydning. Resultaterne gøres frit tilgængelige og kan benyttes af alle interesserede.

Det sociale initiativ (2016-2021)

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område.

Læs mere om Det sociale initiativ