Sådan søges støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Særligt fokus på velgørende og almennyttige formål, samt støtte til det sociale område og til ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål, samt yde støtte til det sociale område og ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen.

Før ansøgning
Fonden anbefaler alle ansøgere selv at vurdere, hvorvidt en ansøgning falder inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds formål. Det vil sige, at ansøgningen enten er rettet mod personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen, eller til velgørende eller almennyttige formål.

Send kun ansøgningen én gang. Såfremt Fonden vurderer, at den fremsendte ansøgning hører bedre til under en af de andre fonde eller programmer, vil ansøger få besked herom.

Som udgangspunkt kan Fonden først vurdere ansøgningen, når denne er modtaget. Derfor er det heller ikke muligt for Fonden at vejlede om andet end praktiske forhold, før ansøgningen er sendt.

Vær opmærksom på, at Fonden ikke støtter:

  • Enkeltpersoner, herunder enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.
  • Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere.

Indsend ansøgning
Ansøgninger sendes via de digitale ansøgningsskemaer, som ligger på Fondens ansøgningsportal. Vælg ansøgningsskemaet til Den A.P. Møllerske Støttefond. For at kunne få adgang til ansøgningsskemaet skal ansøger oprette en ansøgerprofil. Når ansøgerprofilen er oprettet i ansøgningsportalen, er det muligt at tilføje nye kontaktpersoner under ”Min profil”. Derefter vil den tilføjede bruger modtage en invitation til at oprette en profil, som knytter sig til sagen.

Ansøgninger behandles løbende.

Fonden foretrækker, at ansøgningen så vidt muligt er påført CVR-nummer ved indsendelse.

Læs desuden Hvad bør ansøgningen indeholde.

Hvis en ansøgning imødekommes

Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes får besked herom med post og via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal. For større ansøgninger får bevillingsmodtageren en række vilkår, som skal sendes retur til Fonden med underskrift via ansøgningsportalens dialogfunktion. Bevillingsmodtager forpligter sig alt efter ansøgningens størrelse til en række bevillingsvilkår, herunder kommunikation, afrapportering, revision og dokumentation. Vejledning omkring revision og dokumentation findes på siden Særligt for bevillingsmodtagere.

Hvis en ansøgning får afslag

Ansøgere, hvis ansøgning får afslag får besked herom via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

Vurdering af ansøgninger

Hver enkelt ansøgning gennemgås, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling. Fonden arbejder med løbende ansøgningsbehandling og har derfor ikke faste frister for indsendelse af ansøgning. Alle ansøgninger besvares, men svartiden varierer og afhænger blandt andet af ansøgningens karakter og mængden af indkomne ansøgninger.

Beslutninger om bevilling træffes af Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse.

Kommunikation via ansøgerprofil
Når ansøgningen er indsendt, er det muligt at sende og modtage beskeder via ansøgerprofilen. Fonden foretrækker, at kommunikation så vidt muligt foregår via ansøgerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

ANSØGNINGSPORTAL

ANSØG DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

Bemærk, at Fonden ikke yder støtte til enkeltpersoner.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst Fonden på  kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til  support@grant.nu

Spørgsmål og svar vedr. ansøgningsportalen

Den A.P. Møllerske Støttefonds bestyrelse

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Fru Leise Mærsk Mc-Kinney Møller
Direktør Claus V. Hemmingsen