Særligt for bevillingsmodtagere

Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, får besked herom med post og via Fondens ansøgningsportal

Bevillingsvilkår og betalingsplan 
Bevillinger over 250.000 kr. modtager sammen med bevillingsbrevet en række bevillingsvilkår, som skal returneres i underskrevet stand via Fondens ansøgningsportal. Samtidig skal ansøger oprette en betalingsplan for, hvornår bevillingen ønskes udbetalt. På ansøgerprofilen fremgår en vejledende tekst i fanen ”Betalingsplan”.

Udbetaling af bevilling
For alle bevillinger skal anmodning om udbetaling ske via fanen "Betalingsplan" på ansøgerprofilen. Udbetalinger sker udelukkende til den NemKonto, som er tilknyttet det CVR- eller P-nummer, der er registreret på sagen. Hvis der er ansøgt som privatperson, vil udbetaling ske til NemKonto via CPR-nummer, som Fonden vil rekvirere.

Bemærk, at Fonden skal modtage dokumentation i forbindelse med udbetaling af bevillinger. Se afsnit om revision længere nede.

Kommunikation
Det er vigtigt, at ansøger løbende holder Fonden orienteret om eventuelle ændringer i projektet. Væsentlige ændringer skal godkendes af Fonden.

Kommunikation med Fonden om projektet, herunder også indsendelse af dokumenter og rapporter, sker via Fondens ansøgningsportal

Kreditering
Fonden ønsker at blive krediteret, når projektet offentliggøres og omtales eksternt i medier, på sociale medier samt ved øvrig ekstern kommunikation. Fonden skal godkende pressemeddelelser samt layout på skilte, invitationer og tryksager m.v.

Henvendelser vedr. kommunikation og logo rettes til kommunikationskonsulent Rikke Baunegaard, rikke.baunegaard@apmollerfonde.dk.

Vejledning i forbindelse med revision
A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond tager udgangspunkt i nedenstående vejledning i forbindelse med valg af praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling.

For bevillinger i størrelsen 0 kr. – 250.000 kr.:
Samlet posteringsoversigt med dokumentation af udgifter.

For bevillinger i størrelsen 250.000 kr. – 5.000.000 kr.:
Internt ledelsesgodkendt regnskab med dokumentation af udvalgte udgifter. A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at kræve revisorerklæring.

For bevillinger på 5.000.000 kr. og derover:
Ekstern revision. Hent standarderklæring og revisionsinstruks i boksen her på siden.

Omkostninger til revision må ikke afholdes som en del af bevillingen, medmindre det fremgår specificeret i bevillingsvilkårene. Materialet uploades via ansøgerprofilen og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond forbeholder sig ret til at tage konkret stilling ved hver enkelt bevilling.