I ansøgningsskemaet skal ansøger uploade en målrettet ansøgning (1-2 sider). Fonden anbefaler, at ansøger kontrollerer, om den målrettede ansøgning besvarer disse spørgsmål:

 • Hvad er formålet?
 • Hvad er projektets idé, baggrund og perspektiv?
 • Hvem får gavn af projektet?
 • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere?
 • Hvordan fremtidssikres projektet (forankring)?
 • Er der særlige udfordringer og risici forbundet med projektet?

Hvis der er behov for at vedhæfte uddybende information til ansøgningen, er dette muligt i ansøgningsportalen. Dette kunne eksempelvis være uddybende projektbeskrivelse, illustrationer (maks 3-4 sider) og årsregnskab.

I ansøgningsskemaet bedes ansøger desuden svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er projektets tidsplan (start- og slutdato)?
 • Hvad er projektets samlede budget?
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Hvilken egenfinansiering er der?

I ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse om projektets økonomi, herunder uploade et specificeret budget. I budgettet skal fremgå:

 • Ansøgte beløb
 • Samlet budget
 • Hvorvidt det ansøgte beløb er inkl. eller ekskl. moms
 • Hvorvidt projektet er momspligtigt, og fremgår status?
 • Er eventuelle driftsudgifter dækket?
 • Eventuelt driftsbudget, der kan dokumentere projektets levedygtighed.
 • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag etc.) er der?
 • Søges der støtte fra anden side − er der allerede opnået støtte/hvornår ventes svar?

Fonden støtter ikke
Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere. Derudover støttes ikke enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.