Sådan søges støtte til projekter inden for området Socialt udsatte og frivillighed

Før ansøgning

Fonden opfordrer alle ansøgere til at sætte sig ind i, hvad der kan søges om støtte til inden for området Socialt udsatte og frivillighed og læse hvilke hensyn, Fonden lægger vægt på i vurdering af ansøgninger, før arbejdet med en ansøgning påbegyndes.

Ansøgere kan også lade sige inspirere af tidligere støttede projekter.

Ansøgere er velkomne til at kontakte Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning. Fondens fondsrådgivere står til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. Find kontaktoplysninger på fondsrådgivere her.

Hvem kan søge?

Fonden modtager ansøgninger fra frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet, kommuner og regioner, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner såvel som selvejende institutioner. Private virksomheder kan indgå som partnere i støttede indsatser.

Vær opmærksom på, at Fonden ikke støtter:

  • Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere.
  • Enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Indsend ansøgning

Ansøgninger sendes via Fondens digitale ansøgningsskema, som ligger på Fondens ansøgningsportal. Vælg det ansøgningsskema, der skal benyttes til ansøgninger inden for området Socialt udsatte og frivillighed.

Når Fonden har modtaget en ansøgning, vil en af Fondens fondsrådgivere tage kontakt til ansøger, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Der sendes en kvittering, når ansøgninger er indsendt.

Læs desuden Hvad bør ansøgningen indeholde.

Hvis en ansøgning imødekommes

Ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, får besked herom med post og via brugerprofilen i Fondens ansøgningsportal. For større ansøgninger får bevillingsmodtageren en række vilkår, som skal sendes retur til Fonden med underskrift via ansøgningsportalens dialogfunktion. Bevillingsmodtager forpligter sig alt efter ansøgningens størrelse til en række bevillingsvilkår, herunder kommunikation, betalingsplan, afrapportering, revision og dokumentation. Vejledning omkring revision og dokumentation findes på siden Særligt for bevillingsmodtagere.

Hvis en ansøgning får afslag

Afslag sendes via brugerprofilen i Fondens ansøgningsportal. Fonden har ikke mulighed for at begrunde afslag.

Vurdering af ansøgninger

Hver enkelt ansøgning gennemgås, og Fonden stiler efter hurtig og effektiv sagsbehandling. Fonden behandler ansøgninger løbende og har ikke faste ansøgningsfrister. Alle ansøgninger besvares, men svartiden varierer og afhænger blandt andet af ansøgningens karakter. Det anbefales at indsende ansøgninger i god tid før ønsket projektstart.

Beslutninger om bevilling træffes af Den A.P. Møllerske Støttefonds eller A.P. Møller Fondens bestyrelse.

Kommunikation via brugerprofil

Når ansøgningen er indsendt, er det muligt at sende og modtage beskeder via ansøgningsportalen. Fonden foretrækker, at kommunikation så vidt muligt foregår via brugerprofilen i Fondens ansøgningsportal.

ANSØGNINGSPORTAL
Kontakt

Mads Thuneberg, fondsrådgiver
29 35 09 35
mads.thuneberg@apmollerfonde.dk

Maia Lindstrøm, fondsrådgiver
33 63 34 44
maia.lindstrom@apmollerfonde.dk

Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder
40 25 11 64
hanskristian.kristensen@apmollerfonde.dk

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål i forbindelse med oprettelse af ansøgerprofil eller indsendelse af ansøgning, kontakt venligst Fonden på  kontakt@apmollerfonde.dk

Tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen kan rettes til  support@grant.nu

Spørgsmål og svar vedr. ansøgningsportalen