Alle elever skal lære at lære mere

Et firekommunalt udviklingsprojekt i folkeskolen

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune
Periode: 2014 – 2017
Beløb: 7.000.000 kr.
Kategori: Almendidaktisk
Evaluering:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2017

“Alle elever skal lære at lære mere” er et kompetenceudviklingsforløb, der har været gennemført fra 2015 til 2017 i kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i samarbejde med Visible Learning Plus. I projektet har der været fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor eleverne er optaget af og bevidste om egen læring, hvor der gives feedback, hvor undervisningen er inspirerende og passioneret, og hvor der systematisk arbejdes med viden om elevernes progression.

Evalueringen viser, at der især er sket en positiv udvikling i skolernes arbejde med den synligt lærende elev, og i inspireret og passioneret undervisning. Derimod er der kun sket mindre udviklinger med hensyn til arbejdet med feedback og arbejdet med at indsamle og anvende data. Ændringerne i skolernes praksis skal ses i lyset af en relativt kort periode på 18 måneder mellem målingerne af praksis.

Se hele evalueringen