Professionelle læringsfællesskaber i Aarhus og Randers Kommuner

Evaluering af de to kommuners arbejde.

Bevillingsmodtager: Randers og Aarhus Kommune
Periode: 2014 – 2017
Beløb: 11.390.000 kr.
Kategori: Skoleledelse 
Evaluering:
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Randers Kommune og Aarhus Kommune har med støtte fra A.P. Møller Fonden gennemført skoleudviklingsprojektet “Professionelle Læringsfællesskaber”. Projektets grundtanke er, at elevernes læring og trivsel øges, når samarbejdet mellem lærere, pædagoger og ledere professionaliseres.

Evalueringen viser, at de professionelle læringsfællesskaber på skolerne i de to kommuner er styrkede. Medarbejderne værdsætter de reflekterende dialoger, der er kommet øget fokus på den læringsmålsstyrede undervisning, og evalueringen tyder på, at der er en tendens til en de-privatisering af praksis. Samtidig er der spæde indikationer på, at eleverne oplever, at de lærer mere. Evalueringen peger dog også på en række væsentlige opmærksomhedspunkter, som kommunerne bør være bevidste om, hvis det fulde potentiale i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber skal forløses.

Se hele evalueringen
Læs artikel om projektet