Evaluering af professionelle læringsfællesskaber i Randers

Fra teamsamarbejde til professionelle læringsfællesskaber.

Bevillingsmodtager: Randers Kommune
Periode: 2017 – 2020
Beløb: 4.400.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling
Evaluering:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 2020

Arbejdet med at udvikle teamsamarbejdet i retning af professionelle læringsfællesskaber har i Randers Kommune potentiale til at professionalisere praksis på kommunens skoler. Dette konkluderer EVA i deres afsluttende evaluering af indsatsen i Randers. Udviklingen skyldes ifølge EVA, at:

  1. skoleledelser og implementeringsteams er meget engagerede i arbejdet med PLF
  2. at implementeringsteamene spiller en stor og voksende rolle i implementering af PLF,
  3. at lærere, pædagoger og skoleledere har gode erfaringer med læringssamtaler og refleksive dialoger samt
  4.  at data bliver brugt på en ny og udvidet måde på skolerne. Skolernes implementeringsteams består typisk af ledelsesrepræsentanter og fire-fem udvalgte medarbejdere blandt det undervisende personale.

Evalueringen viser dog også, at man stadig er undervejs i denne professionalisering. Der er således stadig store forskelle på, hvor langt de enkelte skoler i kommunen er kommet i deres udvikling af teamsamarbejdet.

Se hele evalueringen

Foto fra evalueringen