Professionelle læringsfællesskaber

Evaluering af arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber

Foto: colourbox

Bevillingsmodtager: Vejle, Middelfart og Langeland Kommuner
Periode: 2018 – 2021
Beløb: 13.700.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling
Evaluering:
Rambøll Management, 2021

Med projektet har Vejle, Langeland og Middelfart Kommuner ønsket, at forankre udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. I projektet er der særlig fokus på ressourcepersoners rolle ift. at understøtte arbejdet som professionelt læringsfællesskab i hvert enkelt team på skolerne i de tre kommuner. Datainformeret skoleudvikling er en væsentlig del af projektet, hvor brugen af data bliver en integreret del af arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber.  Målet for de tre kommuner har været, at der skabes en samarbejdende organisationskultur, hvor deprivatisering og reflekterende dialoger med fokus på elevernes læring og trivsel er det fælles omdrejningspunkt for samarbejdet.

Evalueringen af ”Videre med professionelle læringsfællesskaber i Vejle, Middelfart og Langeland Kommune” viser, at der generelt er sket en positiv udvikling i arbejdet med at opbygge professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Den positive udvikling var særligt tydelig i de første år, mens udviklingsprocessen mange steder er stagneret i tredje år, bl.a. som følge af Covid19-pandemien.

Se hele evalueringen