Aarhus Kommune

Tidlig indsats i matematik i Aarhus (TIMA)

Modelfoto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Aarhus Kommune
Periode: 2021-2023
Beløb: 1.354.000 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

TIMA retter sig mod Aarhus Kommunes elever i 2. klasse, hvor matematiklærere, matematikvejledere og pædagogisk skoleledelse kompetenceudvikles med et særligt fokus på de elever, som ikke oplever forventet faglig progression i matematik. De konkrete elevindsatser tager afsæt i en indledende test og en afdækkende samtale med eleven. Kompetenceudviklingen gennemføres med henblik på videre udbredelse på kommunens skoler og forankres bl.a. i kommunale vejledernetværk, hos kommunens matematikkonsulenter og skolernes ledelse.

TIMA hviler på det didaktiske koncept ”Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM)” samt projektet ” Matematikindsats 2017”, som er gennemført med støtte fra folkeskoledonationen. Det knytter desuden an til projektet LOKE SLF, som også gennemføres i Aarhus Kommune med støtte fra folkeskoledonationen.

VIA University College varetager kompetenceudviklingen.