Aarhus Kommune

Tidlig indsats i matematik i Aarhus (TIMA)

Modelfoto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Aarhus Kommune
Periode: 2021-2023
Beløb: 1.354.000 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

TIMA retter sig mod Aarhus Kommunes elever i 2. klasse, hvor matematiklærere, matematikvejledere og pædagogisk skoleledelse kompetenceudvikles med et særligt fokus på de elever, som ikke oplever forventet faglig progression i matematik. De konkrete elevindsatser tager afsæt i en indledende test og en afdækkende samtale med eleven. Kompetenceudviklingen gennemføres med henblik på videre udbredelse på kommunens skoler og forankres bl.a. i kommunale vejledernetværk, hos kommunens matematikkonsulenter og skolernes ledelse.

TIMA hviler på det didaktiske koncept ”Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM)” samt projektet ”Matematikindsats 2017”, som er gennemført med støtte fra folkeskoledonationen. Det knytter desuden an til projektet LOKE SLF, som også gennemføres i Aarhus Kommune med støtte fra folkeskoledonationen.

VIA University College varetager kompetenceudviklingen.