Absalon i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler

Kompetencedækning. Nationalt udbud af små undervisningsfag på tværs af landet

Bevillingsmodtager: Absalon i samarbejdet med landets øvrige professionshøjskoler
Periode: 2022-2024
Beløb: 8.787.950 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

Professionshøjskolerne ønsker at tilbyde efteruddannelse til de lærere, der i dag underviser i fag, de ikke har undervisningskompetence i. Formålet med projektet er at øge kompetencedækningen i de udbudte fag.

Uddannelsen vil blive udbudt nationalt inden for 11 ”små fag” bl.a. musik, kristendom og idræt, og gennemføres som blended learning bestående af webbaseret undervisning og internater. Forløbene afvikles som komprimerede moduler over to semestre. Undervisningen suppleres af aktiviteter, der skal bidrage til, at deltagernes ledere og teamkolleger understøtter udvikling af undervisningspraksis og dermed sikre en varig ændring af praksis. Det forventes, at 300 lærere fordelt på 12 hold vil blive opkvalificeret.