Danmarks Lærerforening

Viden og inspiration gennem faglig kompetenceudvikling for folkeskolelærere

Foto: iStock

Bevillingsmodtager: Danmarks Lærerforening
Periode: 2022-2024
Beløb: 14.150.000 kr.
Kategori: Faglig opkvalificering

Danmarks Lærerforening (DLF) vil give 1.650 lærere og børnehaveklasseledere mulighed for at få ny, faglig inspiration og blive opkvalificeret i deres fag.

I samarbejde med professionshøjskolerne UCL, VIA og KP udbyder DLF faglige internatkurser á 2-3 dages varighed for lærere i fagene madkundskab, musik, billedkunst, kristendom og samfundsfag, samt for børnehaveklasseledere. Som en obligatorisk del af kursusforløbet etableres der sparringsgrupper bestående af 4-6 deltagere. Sparringsgrupperne skal bl.a. udarbejde en plan for, hvordan den nye viden, de får på kurserne, vil blive bragt i spil i hverdagen på deres skoler.

Kurserne gennemføres fra efteråret 2022 og frem til foråret 2024.