Dansk Skoleidræt

Mere Meningsfuld Idrætsundervisning

Foto: Dansk Skoleidræt

Bevillingsmodtager: Dansk Skoleidræt
Periode: 2021-2023
Beløb: 4.719.000 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig og være fysisk aktiv gennem hele livet grundlægges i barndommen. De seneste års forskning viser dog en mindre tilbagegang i børns deltagelse i sport og motion. Dertil kommer, at der er en stor andel af børn, der er motorisk udfordrede ved skolestart, og flere oplever vanskeligheder i en sådan grad, at det påvirker deres dagligdag og sociale liv.

På den baggrund er det ambitionen at udvikle didaktiske modeller, undervisningsprincipper, samt konkrete undervisningsforløb og idrætsaktiviteter, der har fokus på meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen.

Projektet ”Mere Meningsfuld Idrætsundervisning” tager afsæt i en aktionslæringstilgang, hvor lærer og pædagoger fra to skoler i henholdsvis Slagelse Kommune og Horsens Kommune sammen med Dansk Skoleidræt, VIA og SDU udvikler og afprøver nye idrætsaktiviteter for her igennem at udvikle det didaktisk koncept, som får idrætsundervisningen til at virke vedkommende og meningsfuld for eleverne.

Visionen er efterfølgende at udbrede didaktikken til de resterende skoler i Horsens Kommune og Slagelse Kommune samt at udbrede Mere Meningsfuld Idrætsundervisning over hele landet og dermed bane vej for, at idrætsfaget allerede i indskolingen kan bidrage til at udvikle elevernes bevægelsesglæde.