Dyvekeskolen – Københavns Kommune

Et fælles kompetenceløft af skolens ledelse og personale.

Bevillingsmodtager: Dyvekeskolen – Københavns Kommune
Periode: 2021-2024
Beløb: 2.250.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Projektet skal bidrage til et fælles løft af skolens ledelse og personale, hvor alle styrkes i at arbejde kollektivt og systematisk med alle elevers læring og trivsel som vedvarende fokus.

Ambitionen er at styrke teamsamarbejdet for derigennem at styrke elevernes faglige progression og trivsel samt at reducere forskellene i elevresultater på tværs af årgangsteams.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne retter sig mod årgangsteams, teamkoordinatorer og skolens ledelsesteam. Aktiviteterne består af en kombination af workshops og sparringsforløb, hvor der gives sparring på konkrete indsatser og på de udfordringer, dilemmaer og spørgsmål, skolens medarbejdere står i.

Indsatsen strækker sig over tre skoleår, og Københavns Professionshøjskole (KP) er leverandør.