Frederiksberg Kommune

Fra vision til hverdag

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Frederiksberg Kommune
Periode: 2022-2024
Beløb: 2.558.000 kr.
Kategori: Skoleledelse

”Fra vision til hverdag” sætter fokus på fem udvalgte praksisområder: styrkelse af forvaltningens understøttelse af skolerne; styrket samarbejde i skoleledelsesteamet; udvikling af vejlederfunktionen; fælles tilgang til udvikling og implementering; og styrkelse af samarbejdet mellem skoler.

Det overordnede mål med projektet er dels, at skoleledelse, vejledere og medarbejdere i forvaltningen opnår en højere grad af systematik, styrket samarbejde samt øget kompetence til at kvalitetsudvikle skolerne med afsæt i Frederiksberg Kommunes fælles vision for skoleområdet. Dels, at styrke skolernes faglige og sociale miljøer gennem tidlig indsats, så der skabes sammenhæng mellem alle niveauer og endnu flere børn trives fagligt og socialt samt profiterer af at være en del af almenmiljøet på skolen.

Indsatsen retter sig mod skoleforvaltningen, skoleledere og udvalgte vejledere på kommunens skoler, og den består af kursusdage, praksisafprøvninger og sparring.

Kompetenceudviklingen varetages af Helle Kloppenborg, lektor v. Københavns Professionshøjskole, Caroline Howard Grøn, lektor v. Aarhus Universitet, Henrik Dresbøll selvstændig konsulent v. WElearn og David Karstensen selvstændig konsulent fra David Inc.