Haderslev Kommune

Styrkede professionelle læringsfællesskaber gennem co-teaching

Bevillingsmodtager: Haderslev Kommune
Periode: 2021-2024
Beløb: 5.678.975 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Ambitionen med dette initiativ er at styrke samarbejdet mellem fagprofessionelle med henblik på at skabe bedre læring og trivsel for alle elever. I initiativet er der fokus på det praksisnære samarbejde med co-teaching som det primære omdrejningspunkt for kompetenceudviklingen.

Målet med initiativet er, at der opnås en høj grad af transparens i indsatser og ressourcer, at der arbejdes med pædagogisk og strategisk ledelse på et datainformeret grundlag, og at der sker en deprivatisering af praksis blandt skolens professionelle. Indsatsen skal bidrage til at kvalificere elevernes læringsudbytte og skabe bedre læring og trivsel for alle elever.