Hedensted Kommune

Fra pejlemærker til praksis

Foto: Hedensted Kommune

Bevillingsmodtager: Hedensted Kommune
Periode: 2022-2024
Beløb: 4.281.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Hedensted Kommune har som ambition, at alle børn får mulighed for at udvikle sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker i forpligtende fællesskaber. For at opnå dette ønsker man at styrke både ledelser og medarbejderes kompetencer samt den fælles viden og systematik i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle elever lærer og trives.

Aktiviteterne består af en kombination af kursusdage og konkrete aktioner i egen praksis sammen med teamet. Ledelserne modtager sparring med henblik på at understøtte det pædagogiske personales kompetenceudvikling gennem aktionslæring. I det første år er der et fælles fokus på ’Mangfoldige og udviklende læringsfællesskaber’ for alle skoler. I det andet år gennemføres indsatser med udgangspunkt i de enkelte skolers lokale udfordringer. Her kan skolerne vælge mellem temaerne ‘Forældresamarbejde”, ”Elevinddragelse” og ”Relationsarbejde”.

Indsatsen strækker sig over to skoleår og involverer 35 skoleledere, 500 lærere, 125 pædagoger og 10 forvaltningskonsulenter. Kompetenceudviklingen leveres af professionshøjskolen VIA.

Foto: Hedensted Kommune