Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens skole 2.0

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Høje-Taastrup Kommune
Periode: 2022-2025
Beløb: 4.495.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen har arbejdet med indsatsen Fremtidens Skole siden 2015. Byrådet ønsker at skabe en motiverende folkeskole, der med en høj vægtning af autentiske, innovative og projektbaserede læringsforløb skaber en undervisning, der lærer eleverne endnu mere og danner børn og unge til at kunne håndtere de mange udfordringer såvel som muligheder i fremtidens samfund. Indsatsen er et whole system approach, hvor alle led fra forvaltning over skoleledelser og ressourcepersoner til det undervisende personale gennemgår kompetenceudvikling. Der vil med fortsættelsen af indsatsen være et særligt fokus på ledernes rolle og på kapacitetsopbygning hos vejledere og ressourcepersoner.

Som led i projektet vil der blive arbejdet for at styrke læreruddannelsernes fokus på projektbaseret læring, så nyuddannede lærere har de faglige forudsætninger for at undervise i og samarbejde om autentiske, innovative og projektbaserede læringsforløb. Høje-Taastrup Kommune benytter sig af såvel danske som udenlandske kompetenceudviklere.