Kalundborg Kommune

Praksisnær udvikling af faglig ledelse med henblik på øget læringsudbytte hos elever

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Kalundborg Kommune
Periode: 2021-2024
Beløb: 3.343.000 kr.
Kategori: Skoleledelse

Kalundborg Kommune ønsker at styrke den faglige ledelse på kommunens 16 skoler gennem et kompetenceudviklingsforløb, der går helt tæt på praksis. Formålet er at give skolelederne flere handleredskaber i den faglige ledelse, som gør dem i stand til at identificere konkrete udviklingsbehov og systematisk iværksætte indsatser helt tæt på den pædagogiske og didaktiske praksis. Samtidig er det ambitionen, at der i forvaltningen udvikles nye kompetencer til at understøtte den faglige skoleledelse gennem nogle af de allerede eksisterende strukturer med konsulentbistand, facilitering af faglige netværk, ledermøder og kvalitetssamtaler.

Initiativet forventes på sigt at resultere i, at der på alle folkeskolerne i kommunen udvikles inspirerende og professionelle læringsmiljøer, hvor fokus på elevernes læring, progression og trivsel vil øge elevernes læringsudbytte og løfte deres faglige resultater.