Kolding Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Arkivet i den åbne skole – mødet med historien.

Foto: Kolding Stadsarkiv

Bevillingsmodtager: Kolding Stadsarkiv
Periode: 2021-2023
Beløb: 2.537.700 kr.
Kategori: Opkvalificering i fagene

Elever opfatter ofte historiefaget som læsetungt og kedeligt. Dette projekt giver et konkret og praksisnært bud på, hvordan lærere kan arbejde anderledes med historiefaget. Der bygges videre på erfaringer fra et pilotprojekt i Kolding Kommune, hvor en stor del af kommunens historielærere gennemførte et praksisnært efteruddannelsesforløb, som gav dem en række nye værktøjer og en fornyet refleksion over egen praksis.

Med afsæt i erfaringerne fra dette projekt gennemføres forløbet nu for i alt 70 lærere i fire kommuner – Kolding, Esbjerg, Frederiksberg og Københavns Kommune. I tillæg til Kolding Stadsarkiv og dennes skoletjeneste deltager også Københavns Stadsarkiv, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og børnekulturhuset Nicolai for børn i Kolding.

Projektet har et tværfagligt tilsnit og inddrager foruden historie også fagene dansk og billedkunst samt andre æstetiske og kreative fag. Indskoling, såvel som mellemtrin og udskoling er omfattet af projektet.