Næstved Kommune

SELV: Kompetenceudviklingsprojekt med fokus på samarbejde, elevansvar, læring og vedholdenhed

Bevillingsmodtager: Næstved Kommune
Periode: 2020-2022
Beløb: 1.050.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Lille Næstved Skole ønsker med projektet SELV at fortsætte et allerede igangsat pædagogisk udviklingsarbejde, der forener og involverer skolen på tværs af forskellige matrikler, ved at skabe en fælles tilgang til læring og trivsel.

SELV står for Samarbejde, Elevansvar, Læring og Vedholdenhed, og udviklingen af disse kompetencer skal danne fundament for elevernes trivsel og læring. Det pædagogiske personale skal i teamsamarbejdet og i undervisningen arbejde med at analysere og udvikle SELV-kompetencerne hos eleverne. Formålet er at give eleverne redskaber og læringsstrategier til at tænke mere selvstændigt, være undersøgende og bedre til at reflektere over de opgaver og udfordringer, de møder i og uden for skolen.

Indsatsen er eksplorativ, og der skal i projektperioden udvikles materialer, der understøtter og formidler SELV. Som led i indsatsen videreuddannes 20 læringsagenter til at vejlede og facilitere de professionelles læreprocesser.

Foto i projektoversigt: Colourbox.dk