Nordfyns Kommune

Styrket professionelt samarbejde gennem co-teaching.

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Nordfyns Kommune
Periode: 2022-2026
Beløb: 4.341.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Nordfyns Kommune ønsker at styrke det professionelle samarbejde gennem co-teaching. Metoden skal bidrage til, at de fagprofessionelle i fællesskab udvikler deres pædagogiske og didaktiske kompetencer samt at alle deres forskellige fagligheder kommer i spil. Indsatsen retter sig mod en styrkelse af det enkelte team, den enkelte skoles såvel som kommunens samlede inklusionskapacitet. Formålet med indsatsen er at øge alle elevers læring, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale og læringsmæssige fællesskab.

Indsatsen består af to spor – ét for ledere inkl. forvaltning samt ét for medarbejdere – og omfatter bl.a. kursusdage, observationer og sparringer for både skoleledelserne og de enkelte årgangsteam. På ledersporet etableres endvidere netværk, som skal understøtte videndeling og etableringen af et forpligtende fællesskab på tværs af skolerne i kommunen.

Dafolo leverer kompetenceudviklingen. Indsatsen strækker sig over fire skoleår og involverer 25 skoleledere, 250 lærere, 25 pædagoger og 9 psykologer/forvaltningskonsulenter.