Odense Kommune

Sammen om mangfoldige læringsmiljøer

Foto: Colourbox.dk

Bevillingsmodtager: Odense Kommune
Periode: 2022-2024
Beløb: 8.960.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Som i flere andre kommuner oplever Odense Kommune, at en stigende andel af eleverne i folkeskolen har brug for et andet skoletilbud end den almene folkeskole. Den udvikling ønsker kommunen at vende, så flere elever profiterer af at være en del af det almene klassefællesskab på den lokale folkeskole.

Alle skoler skal som led i indsatsen ”Sammen om mangfoldige læringsmiljøer” derfor arbejde med at udvikle og forankre en kultur, hvor medarbejdere sammen observerer elever og undervisning, afprøver forløb, indsamler viden og analyserer praksis. Alle medarbejdere skal blive kompetente til og understøttes i at gennemføre en varieret og differentieret undervisning, hvor der er plads til forskellighed og hvor flere elever oplever sig som om kompetente, deltagende og medbestemmende.

I projektperioden uddannes 2-4 ressourcepersoner på hver skole, som sammen med skoleledelserne vil være nøglepersoner i forhold til at drive og forankre såvel den faglige kompetenceudvikling som udvikling af samarbejdskulturen på skolerne. Alle klasseteams gennemfører fire forløb, der er udvalgt og tilrettelagt lokalt med udgangspunkt i data om den enkelte skoles udfordringer og behov mht. mangfoldige læringsmiljøer. Desuden afholdes netværksmøder for ressourcepersonerne og ledelser, hvor der udveksles viden og erfaringer på tværs af skolerne.

Kompetenceudviklingen varetages af professionshøjskolen UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole.