Ringkøbing-Skjern Kommune

Fra teknologi til didaktik

Foto: Unsplash

Bevillingsmodtager: Ringkøbing-Skjern Kommune
Periode: 2023-2025
Beløb: 5.750.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Ringkøbing-Skjern Kommune har i de sidste syv år investeret massivt i teknologier på skoleområdet. Ligeledes har kommunen en it-strategi for dagtilbud og skoler, hvor det vægtes højt, at kommunen skal være med til at danne og uddanne livsduelige og digitale verdensborgere. Som led i indsatsen kompetenceudvikles skolernes medarbejdere inden for pædagogisk it og de fire elevpositioner; eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent, eleven som ansvarlig deltager.

Formålet med projektet er at udvikle en it-understøttet undervisnings- og skolekultur, der er undersøgende og eksperimenterende baseret på et bredt dannelsesperspektiv, hvor digitalisering ses i tæt sammenhæng med og på tværs af skolens fag, elevernes faglige trivsel og skolens viden og erfaringer. For at sikres en succesfuld implementering og forankring af projektet kompetenceudvikles også ledere og de pædagogiske læringscentre.

Indsatsen strækker sig over tre skoleår og involverer 40 skoleledere, 450 lærere, 30 pædagoger og 60 PLC personaler. Kompetenceudviklingen leveres af professionshøjskolen UC Syd.