Skolelederforeningen

Ord til handling. Netværk – en af vejene til praksisnær kompetenceudvikling

Bevillingsmodtager: Skolelederforeningen
Periode: 2021-2022
Beløb: 1.600.000 kr.
Kategori: Skoleledelse

Skolelederforeningen har med dette initiativ skabt et nyt netværk for mellemledere på Fyn (med undtagelse af Odense). 54 mellemledere deltager i forløbet, og i løbet af skoleåret 2021-22 mødes de til en række fællessamlinger for alle samt i nogle mindre netværk, der faciliteres af ledelseskonsulenter samt af Skolelederforeningen.

Det overordnede mål med indsatsen er at give mellemledere mulighed for i fællesskab at dele viden, erfaringer og praksis med kollegaer for derigennem at styrke deres reflekterede tilgang til og ageren i egen praksis.