Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber

Covid 19: ”Building Back Better”

Bevillingsmodtager: Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber
Periode: 2021-2023
Beløb: 2.750.000 kr.
Kategori: Almen professionsudvikling

Projektet, der ledes af professor Ane Qvortrup, skal tilvejebringe nuanceret viden dels om elevernes læring og trivsel under nedlukning og genåbning af folkeskolen i 2020 og 2021, dels om virkningen af forskellige strategier, der tages i anvendelse for at adressere elevernes udfordringer som følge heraf.

Projektet har således fokus på, hvordan skolerne arbejder med elevernes udfordringer, hvilke strategier der giver gode resultater etc. Samtidig undersøges baggrunden for de forskelle, der kan identificeres mellem kommuner, mht. hvordan eleverne er blevet påvirket. Projektet har fokus på løbende at nyttiggøre den indsamlede viden, så den bidrager til kvalificere de danske skolers konkrete arbejde med de udfordringer situationen har medført for mange elever.